Vincent van Dalsum

Vincent
“Vrijheid is mijn basis die stopt bij de vrijheid van de ander”

Muziek inspireert mij in hoge mate. Ik ben opgegroeid met het luisteren naar klassiek, blues en chansons. Ik leerde ook samenspelen en werd opgevoed met veel aandacht voor vrije improvisatie en de techniek van het spelen.

Van mijn geboortestad Tilburg vertrok ik naar de Radboud Universiteit in Nijmegen om taal-, letterkunde en bestuurswetenschappen te studeren.

De rode draad in mijn leven, ook als coach, trainer en procesbegeleider, is steeds geweest de wisselwerking tussen techniek en improvisatie. Hoe verhoud je je als individu tot het organisatiesysteem en tot de anderen in datzelfde systeem

Al 25 jaar begeleid ik professionals in de zorg, rechterlijke macht, advocatuur en bij overheden, hoe zij kunnen leren omgaan met de spagaat tussen de loyaliteit aan hun professie en hun organisatie, individueel en als team. 

Ik help deze professionals bij vragen als ‘waar loop je tegenaan als je wordt geconfronteerd met andere rollen, zoals die van projectmanager, leidinggevende of bestuurder’?

Centraal staan voor mij thema’s als eigenheid behouden, autonoom blijven denken en gelijktijdig leren omgaan met het systeem. De vrijheid om keuzes te maken, maar waarvan verwacht wordt dat je die keuzes ook maakt.

Bij het ondersteunen van de bewustwordingsproces werk ik graag met verandertheorieën als de Theorie U, werken vanuit je intrinsieke motivatie en met persoonlijkheidstypologieën (zoals Insights Discovery®); ook managementsimulaties maken daar deel van uit. Steeds om professionals bewust te maken van het complexe spel dat leven heet.

Klanten ervaren mij als evenwichtig, rustig, met een luisterend oor en tegelijk als iemand die de vinger op de zere plek legt.